2014-06-24 18:47 #0 av: MoaL

Vilken eller vilka arter av eremitkräftor har du? Vad skulle du säga att de har för egenskaper/beteende och behov? Om du har fler än en art, vad upplever du för skillnader mellan de olika arterna? Glad