2018-04-15 02:05 #0 av: MoaL

Vanligt kranvatten är skadligt för eremitkräftor, och den här artikeln förklarar varför och hur du ska göra för att eliminera de giftiga ämnena.

Klor, kloramin och metaller

Det många inte vet är att vårt vanliga kranvatten faktiskt är skadligt för våra eremitkräftor. De flesta vet säkert att det inte går att använda obehandlat kranvatten till tropiska fiskar, och samma sak gäller eremitkräftor. Allt i vattnet som är skadligt för tropiska fiskar är också skadligt för dem. 
Det som är skadligt i kranvattnet är bland annat ämnen som klor, kloramin och tungmetaller. Detta innebär att vattnet måste vara behandlat så att det inte innehåller några av dessa skadliga ämnen.

Sötvatten

Om du har akvarium med fiskar hemma så kan du ta vatten från det, förutsatt att fiskarna inte är sjuka eller/och under medicinering. 

Om du inte har ett akvarium kan du köpa ett vattenberedningsmedel som eliminerar klor, kloramin och tungmetaller och tillsätta cirka två droppar per 3 liter kranvatten. Seachem Prime är ett vattenberedningsmedel som rekommederas att användas till eremitkräftor, men det finns fler bra medel på marknaden.

Saltvatten

Här gör du precis som ovan, men innan du häller ned vattnet i eremitkräftornas saltvattenskål blandar du det behandlade sötvattnet med salt avsett för saltvattenakvarium. Rör om och låt saltet upplösas helt innan du häller upp det till dina eremitkräftor. Rekommenderade salt är till exempel Instant Ocean, Oceanic och Tetra Marine Sea Salt.

Om vattnet är stillastående bör du byta vatten varje/varannan dag. Om du har en luftpump med en syresten i vattenskålarna kan du byta cirka en gång i veckan.